Aktywność fizyczna istotnie oddziałuje na wynik badania wielu parametrów. Zaleca się unikania intensywnego wysiłku fizycznego co najmniej na 48 godzin przed pobraniem materiału, a bezpośrednio przed badaniem minimalnie 15 minutowy spoczynek w pozycji siedzącej. Wzmożona aktywność ruchowa: – wpływa na stan uwodnienia organizmu, powodując wzrost liczby elementów morfotycznych krwi i stężenia hemoglobiny, a także stężenia albuminy i substancji wiążących się z albuminą (wapń, hormony, leki), białka całkowitego, bilirubiny i kreatyniny. – obniża stężenie glukozy, cholesterolu całkowitego i triglicerydów – prowadzi do wzrostu wydzielania hormonów takich jak: ACTH – hormon adrenokortykotropowy, adrenalina, glukagon, kortyzol. – może być przyczyną niedotlenienia mięśni, co skutkuje często znacznym podniesieniem poziomu AST – aminotransferazy asparaginianowej, CK – kinazy kreatynowej (także frakcji CK-MB), kreatyniny, kwasu mlekowego, LDH – dehydrogenazy mleczanowej, czy mioglobiny. – aktywuje układ krzepnięcia, co jest przyczyną obniżenia wartości APTT – czasu kaolinowo-kefalinowego i PT (INR) – czasu protrombinowego, a także wzrostu stężenia D-dimeru. – może odpowiadać za pojawienie się erytrocytów, leukocytów, ketonów i białka w moczu. Na klika dni przed oznaczeniem PSA całkowitego i wolnego PSA należy wstrzymać się od aktywności seksualnej. Dodatkowo wstrzemięźliwość seksualną zaleca się co najmniej na 1 dzień przed badaniem ogólnym moczu oraz badaniami mikrobiologicznymi dróg moczowo-płciowych.