Jeśli to możliwe nie zaleca się wykonywania badań laboratoryjnych w okresie bezpośrednio po zabiegach i badaniu fizykalnym.

Badanie fizykalne i wszelkie zabiegi operacyjne, wlewy dożylne i transfuzje, punkcje, iniekcje i biopsje, endoskopie, dializy, próby czynnościowe oraz badania z zastosowaniem środków kontrastowych mogą wpływać na wyniki badań szeregu parametrów. Na przykład badanie piersi może powodować wzrost poziomu PRL – prolaktyny, badanie per rectum fosfatazy kwaśnej i PSA, a zastrzyki domięśniowe CK – kinazy kreatynowej i mioglobiny.