Dieta jest bardzo ważnym czynnikiem fazy przedanalitycznej oddziałującym na wynik oznaczenia wielu parametrów. Z laboratoryjnego punktu widzenia przyjmowanie posiłków wpływa na wyniki badań poprzez wzrost stężenia wchłanianych z przewodu pokarmowego substancji i produktów ich przemiany. Dodatkowo składniki diety powodują zmiany poziomu czynników regulujących metabolizm, a także mogą interferować z metodami badawczymi fałszując wyniki oznaczeń. Zaleca się pobieranie materiału na czczo po 10-12, lecz nie więcej niż 16 godzinach od ostatniego lekkostrawnego posiłku. Należy jednocześnie pamiętać o prawidłowym nawadnianiu, przy czym powinno się pić wyłącznie niegazowaną wodę. Po posiłku stwierdza się podwyższony poziom albuminy, ALP – fosfatazy alkalicznej, ALT – aminotransferazy alaninowej, AST – aminotransferazy asparaginianowej, amoniaku, białka całkowitego, bilirubiny całkowitej, C-peptydu, cholesterolu i jego frakcji, fosforu nieorganicznego, glukozy, insuliny, kortyzolu, kwasu foliowego, kwasu moczowego, leukocytów, mocznika, OB – odczynu Biernackiego, potasu, PRL – prolaktyny, sodu, triglicerydów, wapnia, żelaza oraz spadek LDH – dehydrogenazy mleczanowej. Jednocześnie głodzenie wyrażone szybką utratą wagi powoduje spadek: trójglicerydów, wolnych kwasów tłuszczowych, kwasu moczowego, insuliny, testosteronu.