Stres jest czynnikiem istotnie wpływającym na organizm człowieka. W badaniach laboratoryjnych objawia się wzrostem wartości albuminy, aldosteronu, angiotensyny, cholesterolu, fibrynogenu, glukozy, insuliny, katecholamin, kortyzolu, kwasu mlekowego, PRL – prolaktyny, reniny, hormonu wzrostu, TSH – tyreotropiny, ADH – wazopresyny.

Przed pobraniem krwi zaleca się unikania sytuacji stresowych, a jeśli to niemożliwe należy rozważyć odroczenie wykonania badań.