Diagnostyka laboratoryjna

W nowoczesnej medycynie badania laboratoryjne, czyli ilościowe i jakościowe oznaczenia składu płynów ustrojowych i innych badanych materiałów biologicznych, są źródłem wiarygodnej informacji o stanie organizmu pacjenta. Umożliwiają uzyskanie szybkiej i rzetelnej diagnozy, pozwalają kontrolować proces leczenia oraz skutecznie przeciwdziałać rozwojowi choroby i jej poważnym następstwom w przyszłości.

Diagnostyka laboratoryjna jest obszerną dziedziną nauki, która pozwala na ocenę funkcjonowania zarówno całego organizmu, jak i poszczególnych jego układów i narządów. Dlatego też, aby ułatwić odnajdywanie przydatnych badań, poszczególne parametry zostały sklasyfikowane według możliwości ich zastosowania.

Oferujemy 28 pakietów badań skierowanych do różnych grup pacjentów. Proponujemy zestawy badań dla dzieci i dorosłych, kobiet w ciąży i planujących ciążę, osób dojrzałych oraz wszystkich osób, które chcą skontrolować ogólny stan swojego zdrowia albo konkretnego układu lub narządu. Badania w pakietach dobrane są tak, by optymalnie opisywały dane zagadnienie, aby pacjent uzyskał ocenę stanu zdrowia adekwatną do swoich potrzeb.

Nawet 60 – 80 % nieprawidłowości związanych z wynikami badań laboratoryjnych spowodowanych jest błędami fazy przedanalitycznej w których znaczny udział ma niewłaściwe przygotowanie się pacjenta.

Pobranie krwi w domu to większy komfort psychiczny pacjenta. Doskonale sprawdza się w przypadku osób wrażliwych i dzieci. Dla osób starszych, chorych, z ograniczoną mobilnością oraz kobiet w zaawansowanej ciąży to najlepsza możliwość wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych. Zaś dla osób zapracowanych lub ceniących sobie po prostu wygodę to sposób na zaoszczędzenie czasu na dojazd i stanie w kolejce.