Pakiet ogólny - podstawowy

Image


Pakiet ogólny - podstawowy


Zestaw złożony z badań pozwalających na przekrojową ocenę stanu zdrowia oraz identyfikację ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych układów i narządów. Wyszczególnione tutaj badania umożliwiają wykrycie stanu zapalnego, dają pogląd na gospodarkę węglowodanową i lipidową organizmu oraz na funkcję wątroby, nerek i tarczycy.


Morfologia krwi obwodowej jest badaniem obejmującym bardzo wiele parametrów, na podstawie których uzyskuje się najwięcej informacji o kondycji organizmu. W badaniu morfologicznym widoczny jest stan zapalny przebiegający z odpowiedzią układu immunologicznego. W przypadku infekcji z dużym prawdopodobieństwem można określić rodzaj patogenu, który ją wywołał (wirusy, bakterie, pasożyty). Badanie to służy także do diagnostyki anemii, nowotworów szpiku i układu limfatycznego oraz zaburzeń krzepnięcia.

Nasilenie stanu zapalnego ma również odzwierciedlenie w badaniu OB oraz CRP w zależności od czynnika zapalnego.

Badanie poziomu glukozy pozwala na ocenę gospodarki węglowodanowej oraz stanowi podstawowe kryterium w diagnostyce cukrzycy.

Za pomocą lipidogramu ocenia się gospodarkę lipidową, ryzyko rozwoju miażdżycy oraz wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych.

ALT i AST wykorzystywane są głównie w diagnostyce zaburzeń funkcji wątroby.

Kreatynina jest głównym parametrem określającym prawidłową pracę nerek.

TSH jest hormonem, który służy do wstępnego rozpoznawania chorób tarczycy.


Dla kogo przeznaczony jest ten pakiet?

dla osób w każdym wieku, które dawno nie wykonywały badań laboratoryjnych, a chcą skontrolować kondycję swojego organizmu

dla zaniepokojonych swoim stanem zdrowia

dla wszystkich, u których występują niecharakterystyczne objawy mogące świadczyć o zaburzeniach funkcjonowania organizmu, takie jak: ból, zmęczenie, osłabienie, zmiana masy ciała (niedająca się uzasadnić dietą bądź aktywnością fizyczną)Wartość badań według cennika: 149 zł

Badania w pakiecie
Nazwa badania

Glukoza
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL-W, N-HDL, TG)
ALT – aminotransferaza alaninowa
AST – aminotransferaza asparaginianowa
Kreatynina
TSH - tyreotropina

Symbol


C55
C59
I81
L43
M71
I17
I19
M37
L69


Inne pakiety badań, które moga Cię zainteresować

PAKIET OGÓLNY ROZSZERZONY
  • 21 badań
PAKIET DLA KOBIET 40+
26 badań
  • 26 badań
PAKIET
NIEDOKRWISTOŚCI
  • 7 badań