Prawidłowa identyfikacja pacjenta jest sprawą niezwykle ważną. Istotnie wpływa na przydatność diagnostyczną uzyskanego wyniku oraz może bezpośrednio ingerować w proces leczenia. Wybierając się na badania laboratoryjne należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Podczas rejestracji pacjent zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL lub w sytuacji jego braku numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pacjent proszony jest również o udzielenie informacji o adresie zamieszkania, który w wypadku badań wielu chorób zakaźnych wymagany jest przepisami prawa. Dodatkowo należy podać numer telefonu i/lub adres e-mail aby możliwy był kontakt z osobą badaną. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji uzyskania wyniku określanego jako „wartość krytyczna”, czyli wyniku świadczącego o bezpośrednim zagrożeniu zdrowia lub życia pacjenta. Właściwa identyfikacja pacjenta to również informacja o wieku, płci oraz rasie pacjenta. Dla mężczyzn i kobiet, poszczególnych grup wiekowych oraz ras wyznaczone są osobne zakresy wartości referencyjnych, czyli różne wartości określające czy wynik znajduje się w przedziale wyników prawidłowych, czy jest już patologią.