Przyjmowane leki mogą bardzo istotnie wpływać na wyniki badań laboratoryjnych. Wpływ leków należy zawsze uwzględnić w sytuacji otrzymania wyniku niezgodnego ze stanem klinicznym pacjenta i dalece odbiegającego od wartości oczekiwanych.

Leki lub ich metabolity mogą oddziaływać na wynik badania bezpośrednio poprzez interferencję z metodą analityczną lub pośrednio przez wpływ na funkcjonowanie układów i narządów. Dlatego jeżeli jest to możliwe zaleca się pobieranie materiału do badań przed przyjęciem porannej dawki leku, co jednak zawsze powinno być skonsultowane z lekarzem.