Rekomenduje się pobieranie krwi od pacjentów będących w pozycji siedzącej. W przypadku braku takiej możliwości zaleca się pobranie materiału w pozycji półleżącej, jednak informacja o tym powinna być przekazana do laboratorium i umieszczona w komentarzu do wyniku badania. Przy zmianie pozycji leżącej na wyprostowaną obserwuje się: – wzrost do 10%: albuminy, ALP – fosfatazy alkalicznej, AST – aminotransferazy asparaginianowej, apolipoproteiny B-100, białka całkowitego, cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, erytrocytów i hemoglobiny, IgA – immunoglobulin A, IgG – immunoglobulin G, IgM – immunoglobulin M, leukocytów, tyroksyny, triglicerydów, wapnia całkowitego – wzrost o 10 – 20%: aldosteronu, apolipoproteiny A-I, cholesterolu HDL, erytrocytów, hematokrytu – wzrost o 40 – 80%: adrenaliny, noradrenaliny i reniny.