Category Przed badaniem

Badania kału

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into

Zobacz

Badania moczu

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into

Zobacz

Leki

Przyjmowane leki mogą bardzo istotnie wpływać na wyniki badań laboratoryjnych. Wpływ leków należy zawsze uwzględnić w sytuacji otrzymania wyniku niezgodnego ze stanem klinicznym pacjenta i dalece odbiegającego od wartości oczekiwanych. Leki lub ich metabolity mogą oddziaływać na wynik badania bezpośrednio poprzez interferencję z metodą analityczną lub pośrednio przez wpływ na funkcjonowanie układów i narządów. Dlatego

Zobacz

Używki

W dniu badania, przed pobraniem materiału nie należny pić kawy, ponieważ zawiera ona kofeinę. Wzmaga ona przesączanie kłębuszkowe i prowadzi do zmniejszenia wchłaniania zwrotnego elektrolitów w kanalikach nerkowych. Dodatkowo kofeina powoduje wzrost stężenia aktywności reninowej osocza, glukozy, katecholamin oraz wolnych kwasów tłuszczowych co utrudnia oznaczanie hormonów i leków wiążących się z albuminą. Na kilka dni

Zobacz

Dieta

Dieta jest bardzo ważnym czynnikiem fazy przedanalitycznej oddziałującym na wynik oznaczenia wielu parametrów. Z laboratoryjnego punktu widzenia przyjmowanie posiłków wpływa na wyniki badań poprzez wzrost stężenia wchłanianych z przewodu pokarmowego substancji i produktów ich przemiany. Dodatkowo składniki diety powodują zmiany poziomu czynników regulujących metabolizm, a także mogą interferować z metodami badawczymi fałszując wyniki oznaczeń. Zaleca

Zobacz

Stres

Stres jest czynnikiem istotnie wpływającym na organizm człowieka. W badaniach laboratoryjnych objawia się wzrostem wartości albuminy, aldosteronu, angiotensyny, cholesterolu, fibrynogenu, glukozy, insuliny, katecholamin, kortyzolu, kwasu mlekowego, PRL – prolaktyny, reniny, hormonu wzrostu, TSH – tyreotropiny, ADH – wazopresyny. Przed pobraniem krwi zaleca się unikania sytuacji stresowych, a jeśli to niemożliwe należy rozważyć odroczenie wykonania badań.

Zobacz

Badanie fizykalne i inne zabiegi

Jeśli to możliwe nie zaleca się wykonywania badań laboratoryjnych w okresie bezpośrednio po zabiegach i badaniu fizykalnym. Badanie fizykalne i wszelkie zabiegi operacyjne, wlewy dożylne i transfuzje, punkcje, iniekcje i biopsje, endoskopie, dializy, próby czynnościowe oraz badania z zastosowaniem środków kontrastowych mogą wpływać na wyniki badań szeregu parametrów. Na przykład badanie piersi może powodować wzrost

Zobacz

Aktywność fizyczna

Aktywność fizyczna istotnie oddziałuje na wynik badania wielu parametrów. Zaleca się unikania intensywnego wysiłku fizycznego co najmniej na 48 godzin przed pobraniem materiału, a bezpośrednio przed badaniem minimalnie 15 minutowy spoczynek w pozycji siedzącej. Wzmożona aktywność ruchowa: – wpływa na stan uwodnienia organizmu, powodując wzrost liczby elementów morfotycznych krwi i stężenia hemoglobiny, a także stężenia

Zobacz

Pozycja ciała pacjenta

Rekomenduje się pobieranie krwi od pacjentów będących w pozycji siedzącej. W przypadku braku takiej możliwości zaleca się pobranie materiału w pozycji półleżącej, jednak informacja o tym powinna być przekazana do laboratorium i umieszczona w komentarzu do wyniku badania. Przy zmianie pozycji leżącej na wyprostowaną obserwuje się: – wzrost do 10%: albuminy, ALP – fosfatazy alkalicznej,

Zobacz